Bak dette nettstedet står noen ildsjeler som brenner for bruk av teknologi i skolen. Vi ser en ny produksjonsplattform med VR og AR, hvor VR er tilgjengelig allerede nå. AR ligger litt fram i tid. De fleste av oss er lærere eller har jobbet som lærere. Vi ønsker å være pionerer for god bruk av VR i skolen.

Vi etterstrever en fri redaksjonell tilnærming som ikke styres av leverandører. Vi gleder oss over at du finner oss lesverdig, og vi ønsker deg velkommen til å bidra med kommentarer og ideer.

Disclaimer: Vi er ikke involvert i salg eller distribusjon av VR maskinvare. Noen av oss er involvert i utvikling av VR læremiddel for ny og liten aktør, og noen av oss er involvert i opplæringsvirksomhet innenfor VR.